Bild

Mina tre främsta skäl att rösta grönt i EP-valet

Vote green to the European Parliament

Den 25 maj är det val till Europaparlamentet. Samtidigt som det här delvis innebär mycket glädje – som att Miljöpartiet förväntas att öka sina mandat i parlamentet – så skymtar också en hel del orosmoln vid horisonten.

Högerextrema krafter gror i hela Europa och utgör ett allvarligt hot mot demokratin. Valdeltagandet överlag till Europaparlament är dessutom uselt, och det sätter ännu mer krav på oss att prata om att det här valet handlar om hela Europas framtid.

Därför vill jag berätta om mina anledningar att rösta grönt på engelska (mina övriga europeiska språkkunskaper är tyvärr lite rostiga) och med ett bildspråk som kan kommunicera över nationsgränser.

Bilden är ett uttryck för mina personliga åsikter. Arbetet med att sätta samman den har dock gjorts över nationsgränserna – tillsammans med människor från olika delar av världen som brinner för ett mer hållbart och ett mer solidariskt Europa.

Satsa på hemtjänsten – en insats för fler friska äldre

För många äldre är sällskapet det viktigaste när det gäller hemtjänsten. Någon att prata med, som har tid att lyssna och finnas där skänker glädje och höjer livskvaliteten. Därför är det särskilt anmärkningsvärt att det är just på det området som Södermalm presterar allt sämre.

Sedan alliansen omvaldes 2010 har tiden med hemtjänst i ordinärt boende minskat med 15% per person och vecka. I praktiken innebär det att antalet timmar med hemtjänstpersonal i ordinärt och servicehusboende sen 2010 till 2013 har minskat från 42,4 timmar till 35,9 timmar.

Tabell över utvecklingen av antalet timmar med hemtjänst per person och vecka på Södermalm

Bild

 

Jag har tidigare skrivit om hur de äldre får bekosta alliansens skattesänkningar. Nedskärningen i hemtjänsten är en av många konsekvenser av detta. Tidigare har Mitt i Södermalm rapporterat om alliansens siffertrixande och nu uppmärksammar också Södermalmsnytt konsekvenserna av detta.

Plats på äldreboende eller servicehus bör ses som en rättighetsfråga. För de som behöver en plats kan ett avslag vara förödande – stadsdelen avslår i genomsnitt 40% av ansökningarna till servicehus årligen.

Vi behöver också ha en välfungerande hemtjänst. Det förutsätter att personalen får ordentligt med tid för att möta de äldre.

För alla våra förslag krävs mer pengar. Miljöpartiet satsar därför åtskilliga miljoner på en värdig äldreomsorg, resurser som synnerligen behövs för att utveckla och stärka välfärden.