Vår tid kräver visioner

I dessa tider av ekonomisk kris och varsel på flera håll kan nog väldigt många känna sig lite oroliga kring vad framtiden har i sitt sköte. Ännu har vi inte svar på alla frågor vi står inför; såväl som privat, som nationellt och kanske framförallt globalt.

Å ena sidan vill de mest liberala påskina att situationen har uppstått på grund av allt för stor statlig inblandning, medan socialisterna pekar på marknadsekonomin självt som den stora boven i dramat.

Givetvis har bägge parter viktiga poänger.

Som liberalerna vill uppmärksamma kommer krisen att kräva ett flexibelt system, som inte är alltför hårt reglerat och detaljstyrt. Med det sagt får vi inte glömma att det är vårt ständiga krav på tillväxt som vårt samhälle och ekonomiska system bygger på som till mångt och mycket kan hållas ansvarig för situationen vi befinner oss i.

Själv tror jag att det är en stor dos mänsklig girighet som ligger till grund för det inträffade, och däri ligger inte någon ideologisk värdering. Även om man kan hävda att det av detta följer att viss statlig marknadsreglering är nödvändig för att säkerställa att denna girighet inte får överhanden.

Hur ska vi då säkerställa en flexibel marknad, som både erbjuder ett dynamisk och tryggt samhälle – ja, jag menar att det är viktigt att indivden kan erbjudas social trygghet. Det kan verka självklart, men jag vill ändå betona hur viktigt detta är, inte minst för att motverka psykisk ohälsa, stress och ökande brottslighet.

En förståelse för olika människors livssituation och andra människors tankar och åsikter kommer utan tvekan att vara ett viktigt vapen mot den förblindande girighet som har visat sig vara så förödande för den globala ekonomin.

Vågar jag föreslå att en väg till ökad flexibilitet skulle skapas genom en högre diversitet människor i arbete, och på arbetsplatsen. Detta kan delvis uppnås genom generellt sett förkortade arbetstider. På det viset kan fler sättas i arbete, och arbetsfördelningen blir långt mer anpassningsbar.

För att underlätta övergången bör kommuner och landsting erbjuda förkortad arbetstid till den som så önskar, samt en skattelättnad till de företag som uppfyller kraven för en flexibel arbetsplats.

En flexibel arbetsplats som kännetecknas av att…

  • De anställda har rätt att erbjudas reducerad arbetstid, detta med 1 till 2 timmar om dagen
  • Det finns en jämställd könsfördelning, och mångfald av människor med olika social bakgrund i högre, och beslutsfattande positioner på företaget

Detta är några av mina tankar om arbetet för att skapa en mer flexibel arbetsplats, och i förlängningen en mer dynamisk och starkare ekonomi. Vilket leder till ett samhälle som står nära individen, där vi alla kan finna möjligheter till respekt och samförstånd men också personlig utveckling.

Vår tid kräver visioner, även om de är svåra att uppnå och vi måste börja någonstans.

Vad är din vision?

Annonser

En reaktion till “Vår tid kräver visioner

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s