Vi behöver lyfta blicken och prata om framtidens äldreomsorg

Katarinagården i Södermalmsnytt
Bild lånad från Södermalmsnytt från den här artikeln.

Äldreomsorgen är och förblir en stor utmaning för oss politiker. Med en åldrande och ökande befolkning kommer trycket inom äldreomsorgen bara att fortsätta växa. Det kommer att kräva alla våra gemensamma ansträngningar att i skuggan av Carema-skandaler återupprätta anseendet för vården och omsorgen på våra äldreboende.

Först vill jag passa på att säga att jag är särskilt stolt över att vara miljöpartist när det kommer till frågan om riktig, hemlagad mat inom äldreomsorgen. Just vällagad mat är en fråga som vi länge har stått upp för och det är roligt att det nu finns en större uppslutning för detta hos de andra politikerna. Dessutom så satsar vi betydligt mer än vad alliansen gör på nattbemanningen. Vi ser med oro på de många incidenter och problem som uppstår när bemanningen är som sämst och vid vissa tillfällen rentav otillräcklig.

Men samtidigt som vi politiker kan prata om våra löften för nästa månad, år eller kanske i bästa fall – mandatperiod – så kvarstår den större frågan. Hur gör vi om 10, 20 eller 30 år? Vad kommer framtidens äldreomsorg att bjuda på för utmaningar och hur rustar vi oss bäst inför det?

Det kan ofta bli lite märkligt att prata om valfrihet inom äldreomsorgen. I våra samtal med intresseorganisationer och med äldre så är det många som upplever att det känns övermäktigt att möta valfrihetsbyråkratin. Vad är det egentligen den äldre ska välja och vilka förutsättningar finns för att göra det? Vissa menar att det rentav finns för mycket att välja på och färdriktningen dessutom ska bestämmas utan karta och kompass.

Det gäller att se individens situation, för det första så väljer ingen att bli gammal. För det andra så är det för många svårt nog att behöva lämna hemmet, en omställning som i sig innebär en stor och påfrestande omställning.

Valfrihet är givetvis positivt men för de allra flesta äldre måste valfrihet innebära att vilket boende jag än väljer, så möts jag av en trygg och säker miljö och får en god social samvaro.

Tyvärr har alliansen gång på gång dragit andra slutsatser om vad valfrihet är och betyder. Det ska upphandlas, ansvar ska lämnas och hållas långt bort från politiken. Jag är inte främmande för att upphandling sker om det görs i syfte att förbättra kvaliteten på boendet och att föra besluten närmare de boende, då kan det rentav vara positivt.

Vad jag däremot kritiserar är den konkurrensutsättningsiver som alliansen hittills har visat i Stadsdelsnämnden. Det är en tveksam övertygelse att allt som inte drivs i kommunal regi också skulle vara bättre.

Ett exempel är nu senast när alliansen valde att upphandla Hornskrokens äldreboende. Det gjorde nämnden trots att detta boende gång på gång visar goda resultat i mätningar och av många ansett som ett riktigt föredöme i staden. Om politikerna i alliansen menar allvar med att verksamhetens kvalitet sätts i första rummet, så känns det väldigt ihåligt när de samtidigt stirrar sig blinda på tidsplaner för konkurrensutsättning och helt missar verksamhetsuppföljning och kvalitetsmätningar.

Det är här som jag också tycker att vi behöver lyfta blicken. Vad ska vi göra för att rusta oss inför de framtida utmaningarna som äldreomsorgen står inför? Kommunaliseringen av hemsjukvården kommer att innebära en stor förändring i sig, men det kommer också sätta ännu större krav på kompetensutveckling inom såväl upphandling som egen drift. Vi behöver bli bättre att sätta mål, på att skriva avtal och att följa upp rätt saker. För visst kan det stärka verksamheten som helhet att vi har fler och gärna mindre aktörer som kan erbjuda en större dynamik i systemet. Men det vi ser nu, är snarast att stora bolag går in och kan köpa upp och konkurrera ut de mindre aktörerna. Att den borgerliga politiken leder till en utarmning av det kommunala alternativet.

Att komma till rätta med de här frågorna är inga enkla frågeställningar men jag tror att vi politiker också har ett ansvar som vi kan bli bättre på att ta när det gäller att rikta strålkastarna rätt.

1) Belys bristen på transparens och erfarenhetsbaserad verksamhet
En allvarlig brist i det nuvarande systemet är att det inte finns utrymme att lämna erfarenheter vid anbudsförfarande. Södermalms stadsdelsnämnd har alltså ingen egentlig rätt att kommentera eller påverka en anbudsprocess ens om nämnd och förvaltning har specifik erfarenhet av en viss anbudsgivare. Det här är exempelvis den yttersta anledningen till att Attendo kunde vinna upphandlingen av Katarinagården (som sedan stoppades central, till följd av massiva protester från allmänhet och opposition). Det här är inget annat än en djup spricka och en uppenbar svaghet i systemet.

2) Bli bättre på att hitta rätt och inte bara mer mätdata
Sedan behöver vi bli bättre på att följa upp och specificera rätt mätdata. Det finns idag en övertro på uppföljning och kvalitetsgranskning som tyvärr riskerar att innebära en alltför tung administrativ börda, kanske allra mest för de minsta aktörerna. Vi bör istället försöka premiera och utveckla nya metoder som innebär en större automatik i uppföljningen och där stadsdelsnämnden kan ta ett ännu större ansvar i att sköta dokumentationen.

3) Vi måste skriva bättre avtal
Men kanske allra viktigast är att om vi ska fortsätta med upphandlingar och kvalitetsutveckling genom privata utförare så måste vi bli bättre på att skriva avtal. Det håller inte att de avtal som vi skriver inte ger oss tillräcklig grund för viten eller rentav möjlighet att häva avtalet om tillräckligt allvarliga brister kan påvisas. Trots en arsenal av jurister i kommun men kanske främst i anbudsvinnande företag, så är det ändå svårt att kommunicera innebörden i dessa avtal och desto svårare att påvisa var ansvaret egentligen ligger. Hos ansvariga politiker eller i företaget som driver verksamheten?

Det är de här frågorna och många fler som vi behöver bena ut och jag hoppas att det här inlägget kan vara behjälpligt dels i att beskriva problembilden som politikerna tampas med men också att förtydliga hur jag som miljöpartist resonerar kring frågorna.

Läs lite annat som jag har skrivit på ämnet

 • Kvalitetskontroll är nyckeln
 • Miljöpartiet kräver att upphandlingen av Katarinagården stoppas
 • Miljöpartiet och alliansen är överens om Vintertullen
 • Annonser

  En reaktion till “Vi behöver lyfta blicken och prata om framtidens äldreomsorg

  1. Bra skrivet. Min ganska långa erfarenhet är att kommunal äldreomsorg oftast är bättre än privat, bl.a. där för att det inte handlar om vinst och därför att stadsdelspolitikerna/kommundelspolitikerna har ett direkt ansvar och därmed inte kan luta sig tillbaka som en del gör i dag. När jag satt i stadsdelsnämnd la vi ner mycket krut på bra upphandlingar. I Stockholm har upphandlingarna nu varit centraliserade till ett par direktörer i stadshuset. Inte bra.

  Kommentera

  Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

  WordPress.com Logo

  Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

  Twitter-bild

  Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

  Facebook-foto

  Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

  Google+-foto

  Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

  Ansluter till %s