Alliansens planer för utvecklingen kring Magnus Ladulåsgatan oroar

Bild

I grund och botten är det positivt att ta ett större grepp om Magnus Ladulåsgatan och främja utvecklingen kring Swedenborgsgatan. Miljöpartiet har sedan tidigare lagt förslag om detta i Stadsdelsnämnden. Jag är däremot skeptisk mot det liggande förslaget som framförallt främjar mer bilism och betong. Det rimmar illa med den utveckling som Miljöpartiet vill se för Södermalm i stort.

När man tittar på bilderna i förslaget är det i mångt och mycket samma tråkiga och negativa arkitektoniska och stadsplaneringsmässiga utgångspunkter som får råda för projektet. Det är tydligt att bilburen trafik premieras och mycket litet utrymme ges för gång- och cykeltrafik.

Det är också bekymmersamt att inriktningen för planerna har högt fokus på bilburen trafik, hög konsumtion och kommersiella intressen. Ingen tanke läggs för att verka för exempelvis platser för mer kultur och fritidsverksamhet.

Ett mer varierat gaturum och att området befolkas är positivt. Det är däremot olyckligt att det enbart är kommersiella aktörer som i det här avseendet menas med ett varierat gaturum. Om vi på allvar ska åstadkomma ett varierat gaturum måste även icke-kommersiell verksamhet finnas och där finner det sig ganska naturligt att staden har ett särskilt ansvar att ta som inte näringslivet ensamt kan förväntas bära.

Planerna på att skapa förutsättningar för inrättandet av en större matvaruaffär i nära anslutning till Rosenlundsparken känns inte heller särskilt väl genomtänkt. Den ökade belastningen det kommer att innebära avseende bilburen trafik i området är omfattande. Transporter av varor ökar och enligt underlaget beräknas den planerade större livsmedelbutiken medföra en ökning med ca 350 fordon per dygn på Magnus Ladulåsgatan.

Sammantaget bedöms exploateringen öka trafiken med ca 500 fordon per dygn – och då bara på Magnus Ladulåsgatan. Samtidigt kommer ingen miljöbedömning att göras. I ärendet framgår det att: ”Stadsbyggnadskontoret bedömer att tilläggsbestämmelsernas genomförande inte kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL(2010) 4 kap 34§ eller MB 6 kap 11§ att en miljöbedömning behöver göras”. Vi kan inte heller se att man gör en sådan miljömässig konsekvensbeskrivning som alltid ska göras. Detta är såklart upprörande, eftersom den ökade trafiken kommer att inverka på miljön, både när det gäller luft och buller, särskilt i närområdet. Det är oerhört viktigt att se över de miljömässiga konsekvenserna av beslutet.

Det vore olyckligt om alliansen låter förslaget gå igenom i sin nuvarande form då det innebär att vi nu slår in en ny riktning för området kring Swedenborgsgatan som framförallt innebär mer och tyngre bilburen trafik på Södermalm framöver.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s