Satsa på hemtjänsten – en insats för fler friska äldre

För många äldre är sällskapet det viktigaste när det gäller hemtjänsten. Någon att prata med, som har tid att lyssna och finnas där skänker glädje och höjer livskvaliteten. Därför är det särskilt anmärkningsvärt att det är just på det området som Södermalm presterar allt sämre.

Sedan alliansen omvaldes 2010 har tiden med hemtjänst i ordinärt boende minskat med 15% per person och vecka. I praktiken innebär det att antalet timmar med hemtjänstpersonal i ordinärt och servicehusboende sen 2010 till 2013 har minskat från 42,4 timmar till 35,9 timmar.

Tabell över utvecklingen av antalet timmar med hemtjänst per person och vecka på Södermalm

Bild

 

Jag har tidigare skrivit om hur de äldre får bekosta alliansens skattesänkningar. Nedskärningen i hemtjänsten är en av många konsekvenser av detta. Tidigare har Mitt i Södermalm rapporterat om alliansens siffertrixande och nu uppmärksammar också Södermalmsnytt konsekvenserna av detta.

Plats på äldreboende eller servicehus bör ses som en rättighetsfråga. För de som behöver en plats kan ett avslag vara förödande – stadsdelen avslår i genomsnitt 40% av ansökningarna till servicehus årligen.

Vi behöver också ha en välfungerande hemtjänst. Det förutsätter att personalen får ordentligt med tid för att möta de äldre.

För alla våra förslag krävs mer pengar. Miljöpartiet satsar därför åtskilliga miljoner på en värdig äldreomsorg, resurser som synnerligen behövs för att utveckla och stärka välfärden.

Annonser

De äldre på Södermalm får bekosta alliansens skattesänkningar

De utlovade satsningarna på äldreomsorgen har uteblivit. Moderaterna lovar runt men håller tunt i Stockholm stad och framförallt i stadsdelsnämnden på Södermalm. Totalt har drygt 100 miljoner kronor sparats in på äldreomsorgen under den gångna mandatperioden.

Samtidigt som såväl hemtjänst som äldreboenden står inför stora utmaningar på Södermalm så används inte pengarna som kommunfullmäktige har fördelat till äldreomsorgen. Istället omfördelas pengar bort från de äldre och flera år redovisas dessutom ett överskott, på bekostnad av våra äldre!

Det är särskilt allvarligt att det sker så systematiskt. Det handlar inte om några enstaka omfördelningar i budget utan en systematisk nedskärning som drabbar de äldre på Södermalm. Ytterst är det alltså våra medborgare i behov av äldreomsorg som blir lidande och som tvingas bekosta moderaternas skattesänkningar.

En dold nedskärning äldreomsorg - statistik Tabellen visar skillnaden mellan alliansens förslag till budget för äldreomsorgen på södermalm från kommunfullmäktige, den av alliansen reviderade budgeten i stadsdelsnämnden och slutligen det redovisade bokslutet för varje år under den gångna mandatperioden. Mellan 2010 och 2013 skiljer det 105 mnkr mellan förslaget i kommunfullmäktige och redovisat bokslut. Jag har också lagt in Miljöpartiets satsningar för de år jag lyckades gräva fram. Ni ser tendensen.

Det här är alltså inget annat än ett ordentligt siffertrixande och en rejäl besparing på de äldre från alliansens sida. Ett siffertrixande med allvarliga konsekvenser för de äldre på Södermalm. 

Så till alla äldre och anhöriga som har undrat varför hemtjänstpersonalen har fått så svårt att hinna med – eller varför just ni har fått avslag på er ansökan till servicehus. Nu vet ni varför.

Mitt i Södermalm har också skrivit om detta (25 mars, 2014)

1380805_10151948694577014_1297288413_n