Moderaterna är skitskraja

Nu kan det bli verklighet, den gröna skatteväxlingen kan fullbordas vid ett regeringsskifte. De av alliansen sänkta skatterna måste nu mötas av ökad skatt på miljöfarliga utsläpp, då främst vad avser CO2 och användandet av fossila bränslen inom energisektorn. Samtidigt är Moderaterna nu förtvivlade och spretar åt alla håll i sin politiska retorik då de smärtsamt bevittnar hur musten går ur Centerpartiet.

Moderaterna styr alliansen med en järnhand, alliansen som i dagsläget inte har någon miljöpolitik att prata om, med en misslyckad miljöminister och ett totalt ryggradslöst centerparti som inte ens de borgerliga väljarna har förtroende för i klimatfrågan.

Det är inte svårt att föreställa sig hur det hettar till i de borgerliga tankesmedjorna då man förtvivlat bevittnar hur deras gröntvättande försök i Centerpartiet har misslyckats fullständigt. Svenskarna går inte på den gubben och Centerpartiet är idag helt utmarginaliserade i svensk politik och inget annat än ett schablonparti. Hur reagerar Moderaterna? Man trycker upp gröna affischer.

Lite schizofrent vill man samtidigt tona ner miljöfrågan och spä på de retoriska fulknepen med ännu en variant på samma gamla visa som alltid. Man raljerar om Miljöpartiet som ett enfrågeparti som bara vill höja skatten i ett desperat försök att manipulera diskussionen. Men Moderaterna och Centerpartiet är inte ett alternativ för någon med grön ideologi nära hjärtat och Moderaterna kommer inte med vare sig alliansen eller Centerpartiet som täckmantel kunna dölja sina tillkortakommanden i miljöfrågan.

Centerpartiet bevisar vidare gånggång, på gång att alliansen aldrig kommer att ge någon trovärdighet alls när det kommer till att föra en hållbar miljöpolitik.

Jag kan förstå varför man försöker racka ner på Miljöpartiet, man är helt enkelt skitskraja i alliansen för våra framgångar i opinionsmätningarna och att vi idag för en pragmatisk politik som tilltalar det svenska folket.

För oss är det inget självändamål att vare sig sänka eller höja skatten och det är just detta som alliansen har så galet svårt att acceptera. Sedan har jag personligen inga problem att ta en diskussion om skatteförändringar som gynnar ett långsiktigt hållbart samhälle där miljö och natur respekteras och som leder till bättre och mer energieffektiva alternativ till de smutsiga bränslena. Det här gäller vare sig det handlar om att ge skattelättnader inom vissa sektorer eller höja skatten där det behövs, exempelvis för växthusgas- eller hälsofarliga utsläpp och miljöfarlig verksamhet.

På samma tema: Alliansfritt

Annonser

Kristdemokraterna tar på sig den bruna kostymen

Göran HägglundNär kristdemokraterna talar om den vanliga människan och motsätter sig det moderna samhället behövs en grön och öppen politik mer än någonsin. Vi måste stå upp för humana värden, hållbara lösningar och ett långsiktigt tänk där visioner inte hämmas och skillnader mellan människor inte ses som ett problem.

Kristdemokraternas nya framtoning är allt annat än trevlig. Det är en märklig blandning av nyliberala förslag att stärka civilsamhället (vilket mest framstår som ett sätt att minska demokratin genom privat omfördelning av skattemedel) med Hägglunds riktigt illaluktande retorik om den vanliga människan.

När vi börjar prata om normala människor så förutsätter en att det finns en given norm i samhället som en även bör följa. I förlängningen utesluter detta HBT personer, invandrare, ungdomar och alltför yrkesverksamma kvinnor. Vidare menar Hägglund att civilsamhället utgörs av de vanliga människorna som enligt honom bor i västra hamnen.

Detta tänker de sig nog är en retorik där de konservativa väljarna både kan känna sig hemma, samtidigt som de görs sällskap av extremhögern. I det värsta scenariot flyttas det politiska fältet långt mer åt höger samtidigt som Sverigedemokraterna dessutom verkar ha en reell möjlighet att ta sig in i nästa riksdagsval. Vi ska komma ihåg att det var tack vare Piratpartiet som vi inte skickade nationalister till Bryssel.

Den gröna politiken behövs mer än någonsin. En vettig demokratisk utgångspunkt är en förutsättning för att skapa ett hållbart samhälle där klimatet, människan och individens rättigheter står i centrum, oavsett om han eller hon uppfattas som normal enligt den kristna retoriken.

Värt att läsa på samma tema: Jonas Morian, Maria Ferm, Aron Lund, Lena Andersson, Alliansfritt Sverige