Nedmonteringen av komvux har bara börjat

Jan Björklund, illustrerad av Kjell Nilsson-Mäki
Jan Björklund, illustrerad av Kjell Nilsson-Mäki

Under den alliansstyrda regeringen har vi sett kraftiga nedskärningar i utbildningsmöjligheterna
för eftergymnasiala studier. Förutom att minska det ekonomiska stödet, vill man även rent praktiskt förhindra människor från att använda sig av dessa – och för vissa i vårt samhälle – helt ovärderliga möjligheter att förverkliga ens ambitioner i vuxen ålder.

Jan Björklund har förklarat krig mot komvux, så mycket är uppenbart. Frågan är om man driver kriget av ekonomiska skäl eller för att plocka politiska poänger. Martin Sahlin förmedlar tydligt vad vi i Gröna Studenter tycker, även Mats Pertoft skriver om det på sin blogg där han underkänner förslaget.

Förra året rapporterade Skolvärlden

– Det blir färre kurser och större arbetsbörda på de lärare som är kvar, säger Mikael Nelin, rektor vid Kompetenscentrum i Sotenäs.
Vi frågade kommunerna hur många färre studieplatser det blir inom den gymnasiala vuxenutbildningen under 2008 som en direkt följd av minskade resurser. Sammanlagt försvinner omkring 5000 studieplatser.

Det som för mig är upprörande är den bild man vill måla upp kring det svenska utbildningssystemt och kanske i synnerhet komvux. Vore det så svårt att säga något positivt om de möjligheter som finns på komvux och i Sverige? Det måste till en attitydförändring och den måste börja på högsta nivån, det bästa vore om våra politiker tog sitt ansvar i frågan.

Fortsätter den här utvecklingen ser det mörkt ut för Komvux, och då riskerar vi att sänka kvaliteten avsevärt. Man får inte glömma vad Komvux kan innebära för människor, genom sitt mycket specifika syfte kan skänker komvux både hopp och möjligheter. Hopp för de som tidigare kanske har haft det svårt och möjligheter för de som vill bredda sin utbildning.

Jag hoppas att vi fortsättningsvis kan prata om att komvux positiva utveckling, men så länge som Björklund sitter vid ratten lär det inte bli på det viset.

Annonser

En genomtänkt lösning för studiemedlet efterlyses

Alliansen skulle agera snabbt, tydligen för snabbt. Nu tar man tillbaka det tidigare uttalandet om en höjning av studiemedlet på 400 kronor.

Tydligen har förslaget stött på massiv kritik, och visst har det en känsla av att vara lite framhastat. Framförallt ställer jag mig skeptisk till den kraftiga höjningen av fribeloppet.

Jag tycker också att fribeloppet bör höjas, men inte på bekostnad av studiemedlet och i dessa dagar med en skenande arbetslöshet blir det direkt dumt att förespråka att studenter i högre grad ska arbeta vid sidan av studierna.

I dagens läge behöver vi en ordentlig höjning av studiemedlet, samt en genomtänkt reform kring hela studiemedelsystemet. Leijonborg varnar nu för att det kanske inte kommer några åtgärder alls, jag hoppas innerligt att det inte blir som han har sagt.

Situationen kräver åtgärder och jag väntar med spänning på regeringens förslag.