Stor depression att vänta av snabbt minskande oljeproduktion

Vi har nått den maximala produktionsnivån för vår olja, och kommer hädanefter att producera mindre och mindre. Den lättillgängliga oljan är i det närmsta borta och de stora oljebolagen måste redan vända sig till kostsamma och svårtillgängliga alternativ. I och med att oljeförsörjningen har spelat en nyckelroll i att bygga upp vår livsstil, våra företag och våra samhällen i stort innebär detta samtidigt att om oljan försvinner ändras spelreglerna också drastiskt på marknaden. Alla företag är därigenom kraftigt övervärderade och vi kommer att se en lång och svår börsnedgång. En depression som är värre än något vi upplevde under 1900-talet är att vänta.

Detta är vad filmen ”A Crude Awakening” (filmtipset, imdb) berättar för oss, och det baseras på teorin kring Peak Oil som först lanserades av vetenskapsmannen M. King Hubbert (Hubberts peak) där han förutspådde att USA’s inhemska oljeförsörjning snart skulle upphöra, vilket den också gjorde. New Scientist har också skrivit ett inlägg om filmen.

Ideologiskt hamnar filmen tillsammans med Al GoresAn Inconvenient Truth” eller Michael Moores filmer, men där finns givetvis en viktig skillnad. Filmen behandlar alltså inte oljan som varken ett politiskt- eller ett miljöproblem utan talar om den ekonomiska kris som följer av en minskad oljeproduktion.

Det är ett starkt budskap som förmedlas och det är till synes väl underbyggt. Tunga namn som alla säger samma sak, vi kommer snart att se hur oljeproduktionen minskar i rasande fart och detta kommer att påverka hela samhället. USA kommer det givetvis att drabbas värst, inte nog med att hela samhället förlitar sig på en oändlig energiförsörjning och ständigt bilåkande så är samhället dessutom väldigt beroende av en ständig vinstökning. Utan tvekan skulle Europa och övriga världen också drabbas oerhört mycket – och filmens budskap är i allra högsta grad angeläget.

Vid en första anblick kan oljeproduktionens upphörande ses som ett jättekliv i rätt riktning vad gäller miljön i övrigt, men tyvärr är det nog inte riktigt så enkelt. Eftersom vår alternativa energiförsörjning, förutom att den inte alls skulle räcka till, skulle för att förse oss med samma mängd energi därmed bidra med mycket mer negativa effekter på miljön. I filmen ger de exemplet att för att helt ersätta oljan som energimedel så skulle det behövas tiotusen av dagens största kärnkraftverk, vilket skulle ge jordens uran en livslängd på ungefär tio år.

Är det då sant? Det är omöjligt att säga, filmen är vare sig ett politiskt budskap eller en moralpredikan. Snarare försöker man sig på en ”så här är det”-attityd där man basunerar ut budskapet att en minskande oljeförsörjning helt enkelt är något vi måste lära oss att leva med i framtiden. Resten är egentligen marknadsekonomi, där depression och kraftigt ändrade livsvillkor skulle vara två oundvikliga följder.

Se den själv, och dra dina egna slutsatser. För tillfället kan jag väl bara säga att jag spontant hoppas att det inte finns mycket sanning i filmens budskap.

Annonser