AOSIS närmar sig G77/Kina

Stöd för AOSIS

Grenadas chefsförhandlare har nu tydliggjort att man inte kommer att ställa krav på utsläppsminskningar från utvecklingsländerna. De små önationerna inom AOSIS närmar sig genom detta uttalande nu G77/Kina.

Grenadas chefsambassadör– ”Förslaget från Tuvalu kommer inte från AOSIS, Tuvalu har all rätt att lägga självständiga förslag. Den stora skillnaden mellan våra förslag är att vi inte kräver kvantifierade utsläppsminskningar från utvecklingsländerna. Vi arbetar med alla parter för att hitta en gemensam grund för ett nytt avtal. Vi vill också ge vårt stöd till EU för att höja sina ambitioner och vi vill skicka ett meddelande till Bryssel, lämna inte förhandlingsbordet”, uppmanade Grenadas ambassadör.

Man kommenterar därigenom att EU samtidigt har möte i Bryssel där man diskuterar sin officiella position i förhandlingarna. Som det ser ut nu vill flera länder inom EU höja ambitionen till utsläppsminskningar upp till 30%. Sverige, Österrike och Finland verkar dessutom nu snabbt förlora stöd för sina föreslagna ändringar till LULUCF, då de har anklagats för att utnyttja kryphål för att undvika verkliga utsläppsminskningar med hänvisning till sitt skogsbruk.

Än så länge är det främst utvecklingsländerna som hörs i de öppna förhandlingarna, som för övrigt bröt ihop både under onsdagen och under torsdagen. Här i Köpenhamn väntar många nu på att EU ska ta ställning i frågan, det är nödvändigt för att förhandlingarna ska kunna fortsätta.

– ”Vi tackar alla NGOs för ert stöd, vi måste hålla uppe trycket på förhandlingarna, ni är helt ovärderliga. Det är sent nu, men det är inte för sent ännu.”, avslutade ambassadören.

Annonser

En europeisk seger för de gröna

epval

Några dagar efter valet är känslorna fortfarande där. Stor glädje, verkligen, för trots att de gröna går framåt i hela Europa känns det ändå extra fint att vi går framåt så stort i Sverige, och i synnerhet här i Stockholm, där man själv också har varit med och kampanjat.

Det känns också tydligt att vi har fått röster på vår politik. Detta är frågor som engagerar väljare i hela Europa, och en tydlig markering att de övriga partierna inte gör tillräckligt för miljöfrågorna. Med 10,9% blir Miljöpartiet nu Sveriges fjärde största parti i Europaparlamentet.

Samtidigt finns det mycket oroväckande aspekter i det här valet, nationalistiska röster hörs runtom i Europa. Nu behöver vi en grön och hållbar politik mer än någonsin. Samtidigt är jag lättad över att de nationalistiska rösterna inte får gehör på samma sätt här hemma i Sverige, här ökar valdeltagandet något och de som bedrivit en nationalistisk kampanj straffas av väljarna.

Trots att de gröna stärks i parlamentet, kommer det nog dröja länge innan vi får se ett sant grönt parlament som driver klimatfrågorna framför tillväxten. Förhoppningsvis får vi ändå se nya gröna jobb, en utbyggd järnväg och en förenkling av klimatsmart rörlighet där flyget inte längre behövs inom regionen. Men med en så stor övervikt av konservativ representation i parlamentet kommer vårt inflytande inte att vara tillräckligt.

Oavsett hoppas jag att parlamentet och att den europeiska politiken inte går i mediedvala under den nästkommande mandatperioden. En bättre bevakning av den europeiska politiken och inte minst våra svenska parlamentariker är en förutsättning för att öka valdeltagandet om fem år, att motverka extremhögern och inte minst för att säkerställa ett mer demokratiskt Europa.