Mina tre främsta skäl att rösta grönt i EP-valet

Vote green to the European Parliament

Den 25 maj är det val till Europaparlamentet. Samtidigt som det här delvis innebär mycket glädje – som att Miljöpartiet förväntas att öka sina mandat i parlamentet – så skymtar också en hel del orosmoln vid horisonten.

Högerextrema krafter gror i hela Europa och utgör ett allvarligt hot mot demokratin. Valdeltagandet överlag till Europaparlament är dessutom uselt, och det sätter ännu mer krav på oss att prata om att det här valet handlar om hela Europas framtid.

Därför vill jag berätta om mina anledningar att rösta grönt på engelska (mina övriga europeiska språkkunskaper är tyvärr lite rostiga) och med ett bildspråk som kan kommunicera över nationsgränser.

Bilden är ett uttryck för mina personliga åsikter. Arbetet med att sätta samman den har dock gjorts över nationsgränserna – tillsammans med människor från olika delar av världen som brinner för ett mer hållbart och ett mer solidariskt Europa.

Annonser

Det räcker inte att gå omkring och vara nöjd

Det är beklämmande att vi idag kan argumentera för jämställdhet på ett strukturellt plan, utan att se till vilka åtgärder som krävs på individuell nivå.

Givetvis finns det stora strukturella problem i samhället. Vi behöver ha fler kvinnor i ledande positioner, men också ett högre anseende för kvinnors arbete. Vi bör alltid sträva efter att jämna ut löneskillnaderna för lika arbete kvinnor och män emellan. Men nu vill jag prata om något annat, nu vill jag prata om vilken skillnad som du kan göra redan idag, redan nu.

Jag tycker nämligen att det här är en viktig fråga som samtidigt väldigt lätt slätas över. Antingen vill man inte se sanningen i vitögat, eller så kanske man har svårt att finna praktiska möjligheter att genomföra de förändringar som ett verkligt jämställt leverne faktiskt kräver.

Det handlar i grund och botten om en attityd. Jag ska vara så tydlig som jag kan; Om man anser att pigavdraget på riktigt är ett feministiskt projekt så har man i mitt tycke missförstått frågan. För mig handlar det delvis om all den tid som spenderas av kvinnan i det tysta på diverse hushållsarbeten, men desto mer om vår syn på dessa sysslor, och vår värdering av den tid som används för att utföra dem.

Detta gäller oavsett om det är en man eller kvinna som är överbelastad i hushållet. Jag misstänker dock att det i de allra flesta fallen är kvinnan som framförallt är i den utsatta situationen.

Anser du att det inte finns några problem med jämställdhet eller arbetsfördelning i ditt hem? Då rekommenderar jag att göra ett litet test. Diskutera med din partner, eller din familj och uppskatta den tid som läggs på att utföra alla hemmets små sysslor. Låt samtliga inblandade göra en uppskattning på vad som behövs göras under en vecka, och sedan också hur mycket tid som det tar om dagen. Efter att en vecka har gått kan ni jämföra hur uppskattningen stämde med slutresultatet.

Fanns det någon syssla som någon av er kanske inte ens visste om? Vad förvånade mest? Kommentera gärna i bloggen!

Fundera ordentligt på vad den här tiden innebär rent konkret, och hur den hade kunnat spenderas på helt andra saker. Som att jobba på karriären, träffa vänner eller bara koppla av för att undvika den där ständiga stressen. Kan du göra något för att avlasta din partner eller resten av familjen?

Nu känner du kanske att allt det här låter väldigt krävande och omständligt? Det är helt sant. Det är svårt att respektera andra människor och deras fritid. När det gäller din partner är det väl ändå något du förhoppningsvis redan försöker att göra.

Det är viktigt att inse att jämställdhetsarbetet, precis som med allt annat, är en ständigt pågående process som kräver tid och tanke. De, framförallt kvinnor då, som tar på sig alldeles för mycket ansvar i hemmet måste också inse att de kan och bör ställa krav. Det räcker inte att gå omkring och vara nöjd, eller anse att det inte är så farligt att städa upp efter sin partner.

Vill man ha verklig förändring måste den ske på alla plan, då även i hemmet. Våga ta den här diskussionen. För oavsett om du är utsatt eller om du kan bidra mer till hemmet, kommer din relation till din partner eller övriga familjemedlemmar troligtvis att berikas av den.