FRA? Det är bara en stor missuppfattning

Den interna kommunikationen för moderaterna publicerades och vi kunde läsa lätt förvirrade (för att inte tala om förvirrande) kommentarer från sakkunnig på försvarsdepartementet, Sofia Krigsman.

– FRA kan i de här samverkanspunkterna få den tekniska tillgången till det som passerar gränsen. Men det är en mycket liten del av den som de har laglig rätt att tillgodogöra sig. För att sålla bort ointressanta flöden sker en datareduktion, ett grovt urval av det som samlats in, vid samverkanspunkterna, säger hon.” – DN: FRA-mejl till moderater

Det verkar som att regeringen har tagit fasta på att hela Sverige har missförstått saken. Man fortsätter hävda detta, och tar det till och med ett steg längre när man hävdar att man inte ens behöver avlyssna allt.

FRA-lagen är alltså inte signalspaning, och det är inte massavlyssning. Det är målriktad och exakt avlyssning av de onda människorna i samhället, detta är möjligt eftersom – och detta är mitt antagande – vi redan vet vilka de är.

Endast den trafik som bedöms intressant och avser utländska förhållanden väljs ut, vilket är en bråkdel av all tillgänglig trafik. Bara en ytterst liten del av denna information hamnar i sin tur någonsin i FRA:s system.” – DN: Läsarna ställde FRA-chefen mot väggen

Detta är fantastiskt, om det då förehåller sig på det viset att vi redan vet vilka vi ska avlyssna, och vad vi ska avlyssna och att massavlyssningen ska begränsas så till den milda grad att oskylda inte drabbas – vad behöver vi den då till överhuvudtaget?

För övrigt så var det väl fler än jag som drog på smilbanden när man läste att ”FRA-lagen skyddar oss mot Bin-Ladin”.

Annonser

FRA-lagen, en känslig fråga för alliansen och Reinfeldt

Igår kunde man höra på nyheterna hur regeringen har hamnat i sin största kris sedan tillträdet. Nu hotar nämligen flera ur allianspartierna att gå emot den mycket tveksamma lag som klubbades igenom den 18:e juni.

En av de viktigaste synpunkterna är att avlyssning inte får ske om det inte finns en brottsmisstanke.
– Ingen har kunnat övertyga mig om behovet av utvidgad signalspaning och ser därför svårigheter att acceptera de konsekvenser lagen har för grundläggande fri- och rättigheter, säger Solveig Hellquist, fp.
” – Expressen, 18 juli

Man börjar undra vad det är som har hänt med Reinfeldt, trots våra idelogiska skillnader har jag hittills sett honom som en kompetent politiker och yrkesmänniska. Men med de senaste händelserna i tankarna kan man verkligen fråga vad han sysslar med.