När är det egentligen tid att diskutera kärnkraft?

I en replik till Maria Wetterstrand och Lise Nordin skriver fyra allianspolitiker idag på DN Debatt en raljerande artikel om… egentligen väldigt lite. De riktiga åtgärderna för en långsiktig ambition om en hållbar svensk elförsörjning saknas.

Med förvånansvärt kortsynt argumentation skriver man t.ex.:

På DN Debatt den 8/4 skriver Maria Wetterstrand (MP) och Lise Nordin (MP) att Sverige har möjlighet att stänga två kärnkraftsreaktorer utan problem. Vi håller inte med. Det gör nog inte heller de många som i år tvingats betala rekordhöga elräkningar

30.000 döda eller saknade i det naturkatastrofdrabbade Japan handlar i Sverige om vår kärnkraftssäkerhet. Den debatten borde handla om hur vi kan hjälpa de drabbade. Men Miljöpartiet drar andra slutsatser och ser en möjlighet att väcka kärnkraftsdebatten till liv.

Att katastrofen i Japan och Fukushima enbart skulle vara en naturkatastrof är nog dessa högt uppsatta allianspolitiker tämligen ensamma om att tycka.

När anser då allianspolitikerna att det är tid att prata kärnkraft – om tiotusentals år kanske? När radioaktiviteten och de akuta problem som orsakats av vår tids härdsmältor möjligtvis börjar ebba ut?

Som Stephen Colbert sager ”Right after an environmental catastrophe, is not the time to talk about future environmental catastrophes /../ we must find the courage to do nothing!”. Det är så man sätter kaffet i halsgropen när man läser dessa allianspolitikers totala oförmåga att problematisera kärnkraften och se de akuta och verkliga behoven av att minska vårt enorma kärnkraftsberoende.

Kärnkraftsdebatten måste handla om mer än billig el här och nu. För våra barn och barnbarns skull – och för alla kommande generationer som måste leva med konsekvenserna av vårt handlande.

Läs även: Supermiljöbloggen om Carlgrens hyckleri. Per Bolund på Svt Debatt

Annonser