Satsa på hemtjänsten – en insats för fler friska äldre

För många äldre är sällskapet det viktigaste när det gäller hemtjänsten. Någon att prata med, som har tid att lyssna och finnas där skänker glädje och höjer livskvaliteten. Därför är det särskilt anmärkningsvärt att det är just på det området som Södermalm presterar allt sämre.

Sedan alliansen omvaldes 2010 har tiden med hemtjänst i ordinärt boende minskat med 15% per person och vecka. I praktiken innebär det att antalet timmar med hemtjänstpersonal i ordinärt och servicehusboende sen 2010 till 2013 har minskat från 42,4 timmar till 35,9 timmar.

Tabell över utvecklingen av antalet timmar med hemtjänst per person och vecka på Södermalm

Bild

 

Jag har tidigare skrivit om hur de äldre får bekosta alliansens skattesänkningar. Nedskärningen i hemtjänsten är en av många konsekvenser av detta. Tidigare har Mitt i Södermalm rapporterat om alliansens siffertrixande och nu uppmärksammar också Södermalmsnytt konsekvenserna av detta.

Plats på äldreboende eller servicehus bör ses som en rättighetsfråga. För de som behöver en plats kan ett avslag vara förödande – stadsdelen avslår i genomsnitt 40% av ansökningarna till servicehus årligen.

Vi behöver också ha en välfungerande hemtjänst. Det förutsätter att personalen får ordentligt med tid för att möta de äldre.

För alla våra förslag krävs mer pengar. Miljöpartiet satsar därför åtskilliga miljoner på en värdig äldreomsorg, resurser som synnerligen behövs för att utveckla och stärka välfärden.

Annonser

Vi måste agera för bättre stockholmsluft

Det råder ingen tvekan om saken. Dubbdäcken som sliter på vägbanan är ett problem för Stockholm. Samtidigt så görs för lite för att komma åt problemen.

Den dåliga Stockholmsluften beräknas döda 30–40 människor per år. Det visar forskning på luftföroreningar. Många fler i befolkningen drabbas av lung- och hjärt- kärlsjukdomar. Det är alltså tydligt att föroreningarna och då i synnerhet de av PM10-storlek orsakar såväl ökad dödlighet som mänskligt lidande. Det är oacceptabelt att det är på det viset, särskilt som vi med politisk vilja och mod skulle kunna göra något åt det.

Dubbdäck som sliter upp asfalten är en viktig orsak till föroreningar av PM10-storlek. Även om andra föroreningar också ingår per definition i måttet så är Naturvårdsverket tydliga med att den största boven i dramat är just dubbdäck som sliter på vägbanan och orsakar höga halterna av PM10 i Stockholm.

Månadsmedelvärden för antal fordon på Horn sgatan, 2008-2011
Månadsmedelvärden för antal fordon på Horn
sgatan, 2008-2011

På Hornsgatan har vi sedan tidigare ett dubbdäcksförbud. Det har fungerat bra men vi behöver göra mer. Ett generellt avgiftssystem för användning av dubbdäck som gäller hela Stockholm kan åstadkomma just det. På så sätt kan vi också komma tillrätta med problemet att människor väljer alternativa vägar och sprider ut problemet istället för att sluta använda vinterdäck i onödan.

Moderaterna har sedan tidigare lovat att göra hela Södermalm till en dubbdäcksfri zon (för 3 år sedan). Ett bra förslag i grunden vars främsta problem är att det hittills bara blivit ännu ett brutet löfte från den moderatledda majoriteten i stadshuset. Som det ser ut nu så obstruerar istället alliansen på såväl kommun- som regeringsnivå och sätter käppar i hjulet för en bra hantering av frågan.

Debattartikel i Mitt i Södermalm och Stockholmstidningen med S och V:
http://stockholmstidningen.se/default.aspx?page=3&debattstock=157

Källor:
RUT, Dubbdäck och PM10-Halter (Sveriges Riksdag) 
Miljöbarometern Stockholm Stad
Trafikverket om vinterdäck och partiklar