Satsa på hemtjänsten – en insats för fler friska äldre

För många äldre är sällskapet det viktigaste när det gäller hemtjänsten. Någon att prata med, som har tid att lyssna och finnas där skänker glädje och höjer livskvaliteten. Därför är det särskilt anmärkningsvärt att det är just på det området som Södermalm presterar allt sämre.

Sedan alliansen omvaldes 2010 har tiden med hemtjänst i ordinärt boende minskat med 15% per person och vecka. I praktiken innebär det att antalet timmar med hemtjänstpersonal i ordinärt och servicehusboende sen 2010 till 2013 har minskat från 42,4 timmar till 35,9 timmar.

Tabell över utvecklingen av antalet timmar med hemtjänst per person och vecka på Södermalm

Bild

 

Jag har tidigare skrivit om hur de äldre får bekosta alliansens skattesänkningar. Nedskärningen i hemtjänsten är en av många konsekvenser av detta. Tidigare har Mitt i Södermalm rapporterat om alliansens siffertrixande och nu uppmärksammar också Södermalmsnytt konsekvenserna av detta.

Plats på äldreboende eller servicehus bör ses som en rättighetsfråga. För de som behöver en plats kan ett avslag vara förödande – stadsdelen avslår i genomsnitt 40% av ansökningarna till servicehus årligen.

Vi behöver också ha en välfungerande hemtjänst. Det förutsätter att personalen får ordentligt med tid för att möta de äldre.

För alla våra förslag krävs mer pengar. Miljöpartiet satsar därför åtskilliga miljoner på en värdig äldreomsorg, resurser som synnerligen behövs för att utveckla och stärka välfärden.

Annonser

Trötta moderater äventyrar förtroendet för politiken

träd

En byggväg är i sig inte ett politiskt ärende. En byggväg genom Drakenbergsparken som i några års tid allvarligt försämrar tillgängligheten i en av Söders mest attraktiva grönområden – är trots allt en politisk fråga. För det handlar i slutändan om att vi nämndpolitiker måste kunna försvara och förklara beslut för medborgarna. Kan vi inte det så behöver vi säga ifrån.

För några veckor sedan så var jag med på vandring i Drakensbergparken. Ett möte på anordnat på iniativ av de boende i området. Förutom några av oss nämndpolitiker så var tjänstemän från förvaltningen och Svenska Bostäder inbjudna till mötet. Tjänstemännen skulle på mötet berätta om de planer som finns på byggväg i parken under den tiden som delar av området (park och bostäder) rustas upp.

Tyvärr dök inte Svenska Bostäder alls upp. Varpå förvaltningens parkdirektör fick föredra ärendet själv (Epstein har skrivit om det hela här*), trots då att byggvägen mest av allt skulle användas av Svenska Bostäder. Det här var tyvärr bara en i raden av de kommunikativa missar som har fått prägla ärendet. Bristande information till de boende och otillräckliga utredningar av alternativa lösningar i ett tidigt skede har gett hela ärendet en ganska tråkig bismak.

Upplevelsen av alla turer blir i slutändan för de boende i området och de som nyttjar parken att frågan inte har handlat om att hitta den bästa lösningen för alla inblandade – utan att forcera igenom en lösning som är bäst ur Svenska Bostäders synvinkel. I slutändan kanske också en fråga om prestige och att ingen vill tappa ansiktet.

Här vill jag dock lägga in en stor brasklapp. Det måste i sådana här situationer i slutändan vara upp till oss politiker att reda ut, försvara och förklara för medborgarna varför just den här lösningen är den bästa. I synnerhet majoritetspolitikerna men också vi i opposition har ett ansvar – förutsatt att vi kan ställa oss bakom den förda politiken. Problemet är att jag efter några veckors grävande inte känner mig bekväm med att göra det.

Som Epstein följde upp i sin blogg för några dagar sedan: ”Själv kan jag inte förstå varför man inte kunde använda den befintliga Drakenbergsgatan även om transporterna skulle bli fler på det sättet. Nu blir parken svårtillgängligare för flera år framåt, upp till arton träd ska sågas ned och lekplatsen försvinner och ersätts av en provisorisk.” (länk)

Jag kan inte heller ge ett tillfredställande svar på det.

Varför har inte en ordentlig utredning om alternativa byggvägar genomförts då? Varför är det enda alternativet som forceras igenom, en allvarlig försämring av tillgängligheten till parken i flera år framöver? De som blir svaret skyldig är majoriteten och de moderata politikerna som har styrt ärendet i bakgrunden.

Medan vi väntar på svaret har arbeten i parken redan påbörjats.

*) Bilden till den här texten är också tagen från Epsteins DN Blog.