Vi måste agera för bättre stockholmsluft

Det råder ingen tvekan om saken. Dubbdäcken som sliter på vägbanan är ett problem för Stockholm. Samtidigt så görs för lite för att komma åt problemen.

Den dåliga Stockholmsluften beräknas döda 30–40 människor per år. Det visar forskning på luftföroreningar. Många fler i befolkningen drabbas av lung- och hjärt- kärlsjukdomar. Det är alltså tydligt att föroreningarna och då i synnerhet de av PM10-storlek orsakar såväl ökad dödlighet som mänskligt lidande. Det är oacceptabelt att det är på det viset, särskilt som vi med politisk vilja och mod skulle kunna göra något åt det.

Dubbdäck som sliter upp asfalten är en viktig orsak till föroreningar av PM10-storlek. Även om andra föroreningar också ingår per definition i måttet så är Naturvårdsverket tydliga med att den största boven i dramat är just dubbdäck som sliter på vägbanan och orsakar höga halterna av PM10 i Stockholm.

Månadsmedelvärden för antal fordon på Horn sgatan, 2008-2011
Månadsmedelvärden för antal fordon på Horn
sgatan, 2008-2011

På Hornsgatan har vi sedan tidigare ett dubbdäcksförbud. Det har fungerat bra men vi behöver göra mer. Ett generellt avgiftssystem för användning av dubbdäck som gäller hela Stockholm kan åstadkomma just det. På så sätt kan vi också komma tillrätta med problemet att människor väljer alternativa vägar och sprider ut problemet istället för att sluta använda vinterdäck i onödan.

Moderaterna har sedan tidigare lovat att göra hela Södermalm till en dubbdäcksfri zon (för 3 år sedan). Ett bra förslag i grunden vars främsta problem är att det hittills bara blivit ännu ett brutet löfte från den moderatledda majoriteten i stadshuset. Som det ser ut nu så obstruerar istället alliansen på såväl kommun- som regeringsnivå och sätter käppar i hjulet för en bra hantering av frågan.

Debattartikel i Mitt i Södermalm och Stockholmstidningen med S och V:
http://stockholmstidningen.se/default.aspx?page=3&debattstock=157

Källor:
RUT, Dubbdäck och PM10-Halter (Sveriges Riksdag) 
Miljöbarometern Stockholm Stad
Trafikverket om vinterdäck och partiklar

Annonser

Jag kandiderar i Miljöpartiets provval

Igår fick vi läsa härliga nyheter till morgonkaffet. Miljöpartiet landade på nästan 17% i DN:s stockholmsmätning. Ska vi nå målet på minst 20% så kommer det krävas mycket arbete och en väl genomförd valrörelse.

Det ställer krav på oss att vara organiserade, flitiga men framförallt att vi har roligt tillsammans. Nu, ett år innan valet, så är det precis det jag ser runt mig. Ett välmående parti med medlemmar som kämpar hårt för vad de tror på och som vill förändra samhället. Tillsammans.

Den rörelsen vill jag också vara en del av. Jag kandiderar därför till kommunfullmäktige för Miljöpartiet Stockholm stad.

Tillsammans ska vi jobba hårt för att vi ska göra vårt bästa val någonsin i Stockholm stad. Miljöpartiet ska vara med och rita om den politiska kartan, där vi gröna inte är ett alternativ, utan en förutsättning för få inflytande i politiken och för att få påverka samhället.

För det är ju precis så det är. Om vi ska klara de stora utmaningarna som vårt samhälle står inför måste de politiska besluten bygga på ett långsiktigt hållbarhetstänk. Det gäller såväl miljö och klimatfrågorna, som att vi hushåller med den gemensamma välfärdens resurser.

Stockholm ska bli grönare. Vi måste ställa mycket högre krav om vi ska nå de nödvändiga miljö och klimatmålen. Både vad gäller den egna verksamheten, som i våra krav på privata aktörer och leverantörer. Trafikplaneringen behöver ses över. Bara genom att motverka bilnormen kan vi förbättra luften vi andas och minska risken för våra barn att utveckla allvarliga sjukdomar till följd av avgaser och gifter i miljön.

Vi ska värna valfrihet och mångfald, samtidigt som vi måste slå vakt om nedskärningar och dåligt genomförda upphandlingar och bristande avtal som leder till ett slöseri med våra skattemedel och en utarmning av välfärden.

Stadshuset behöver en ny kurs och Miljöpartiet måste vara med och sätta den politiska riktningen.

Min kandidatur i Miljöpartiets Stockholm stads provval

erikmalm
Erik Malm,
Gruppledare för Miljöpartiet i Södermalms stadsdelsnämnd
Kassör i Styrelsen för Miljöpartiet Stockholm Stad