Trötta moderater äventyrar förtroendet för politiken

träd

En byggväg är i sig inte ett politiskt ärende. En byggväg genom Drakenbergsparken som i några års tid allvarligt försämrar tillgängligheten i en av Söders mest attraktiva grönområden – är trots allt en politisk fråga. För det handlar i slutändan om att vi nämndpolitiker måste kunna försvara och förklara beslut för medborgarna. Kan vi inte det så behöver vi säga ifrån.

För några veckor sedan så var jag med på vandring i Drakensbergparken. Ett möte på anordnat på iniativ av de boende i området. Förutom några av oss nämndpolitiker så var tjänstemän från förvaltningen och Svenska Bostäder inbjudna till mötet. Tjänstemännen skulle på mötet berätta om de planer som finns på byggväg i parken under den tiden som delar av området (park och bostäder) rustas upp.

Tyvärr dök inte Svenska Bostäder alls upp. Varpå förvaltningens parkdirektör fick föredra ärendet själv (Epstein har skrivit om det hela här*), trots då att byggvägen mest av allt skulle användas av Svenska Bostäder. Det här var tyvärr bara en i raden av de kommunikativa missar som har fått prägla ärendet. Bristande information till de boende och otillräckliga utredningar av alternativa lösningar i ett tidigt skede har gett hela ärendet en ganska tråkig bismak.

Upplevelsen av alla turer blir i slutändan för de boende i området och de som nyttjar parken att frågan inte har handlat om att hitta den bästa lösningen för alla inblandade – utan att forcera igenom en lösning som är bäst ur Svenska Bostäders synvinkel. I slutändan kanske också en fråga om prestige och att ingen vill tappa ansiktet.

Här vill jag dock lägga in en stor brasklapp. Det måste i sådana här situationer i slutändan vara upp till oss politiker att reda ut, försvara och förklara för medborgarna varför just den här lösningen är den bästa. I synnerhet majoritetspolitikerna men också vi i opposition har ett ansvar – förutsatt att vi kan ställa oss bakom den förda politiken. Problemet är att jag efter några veckors grävande inte känner mig bekväm med att göra det.

Som Epstein följde upp i sin blogg för några dagar sedan: ”Själv kan jag inte förstå varför man inte kunde använda den befintliga Drakenbergsgatan även om transporterna skulle bli fler på det sättet. Nu blir parken svårtillgängligare för flera år framåt, upp till arton träd ska sågas ned och lekplatsen försvinner och ersätts av en provisorisk.” (länk)

Jag kan inte heller ge ett tillfredställande svar på det.

Varför har inte en ordentlig utredning om alternativa byggvägar genomförts då? Varför är det enda alternativet som forceras igenom, en allvarlig försämring av tillgängligheten till parken i flera år framöver? De som blir svaret skyldig är majoriteten och de moderata politikerna som har styrt ärendet i bakgrunden.

Medan vi väntar på svaret har arbeten i parken redan påbörjats.

*) Bilden till den här texten är också tagen från Epsteins DN Blog.

Annonser

Vi måste agera för bättre stockholmsluft

Det råder ingen tvekan om saken. Dubbdäcken som sliter på vägbanan är ett problem för Stockholm. Samtidigt så görs för lite för att komma åt problemen.

Den dåliga Stockholmsluften beräknas döda 30–40 människor per år. Det visar forskning på luftföroreningar. Många fler i befolkningen drabbas av lung- och hjärt- kärlsjukdomar. Det är alltså tydligt att föroreningarna och då i synnerhet de av PM10-storlek orsakar såväl ökad dödlighet som mänskligt lidande. Det är oacceptabelt att det är på det viset, särskilt som vi med politisk vilja och mod skulle kunna göra något åt det.

Dubbdäck som sliter upp asfalten är en viktig orsak till föroreningar av PM10-storlek. Även om andra föroreningar också ingår per definition i måttet så är Naturvårdsverket tydliga med att den största boven i dramat är just dubbdäck som sliter på vägbanan och orsakar höga halterna av PM10 i Stockholm.

Månadsmedelvärden för antal fordon på Horn sgatan, 2008-2011
Månadsmedelvärden för antal fordon på Horn
sgatan, 2008-2011

På Hornsgatan har vi sedan tidigare ett dubbdäcksförbud. Det har fungerat bra men vi behöver göra mer. Ett generellt avgiftssystem för användning av dubbdäck som gäller hela Stockholm kan åstadkomma just det. På så sätt kan vi också komma tillrätta med problemet att människor väljer alternativa vägar och sprider ut problemet istället för att sluta använda vinterdäck i onödan.

Moderaterna har sedan tidigare lovat att göra hela Södermalm till en dubbdäcksfri zon (för 3 år sedan). Ett bra förslag i grunden vars främsta problem är att det hittills bara blivit ännu ett brutet löfte från den moderatledda majoriteten i stadshuset. Som det ser ut nu så obstruerar istället alliansen på såväl kommun- som regeringsnivå och sätter käppar i hjulet för en bra hantering av frågan.

Debattartikel i Mitt i Södermalm och Stockholmstidningen med S och V:
http://stockholmstidningen.se/default.aspx?page=3&debattstock=157

Källor:
RUT, Dubbdäck och PM10-Halter (Sveriges Riksdag) 
Miljöbarometern Stockholm Stad
Trafikverket om vinterdäck och partiklar