Skärpt linje i frågan om vinster i välfärden på MP:s kongress

Bild

Kongressen fattade i helgen beslut om att skärpa skrivningarna i partiprogrammet på ett antal områden. Däribland pekades bl.a. frågan om ”vinster i välfärden” ut. Diskussionerna i ärendet – och det beslut som fattades – är givetvis inte så dramatiska som det rapporteras i olika medier. Det innebär i praktiken ingen kursändring, Miljöpartiet har hela tiden varit kritiska till överdriven kommersialisering och orimliga vinstuttag från välfärden.

Det ska tilläggas att mina reflektioner bygger på de debatter som fördes i plenum och på kongressens påverkanstorg, samt de voteringar som gjordes när beslutet fattades. Jag har ännu inte sett den färdiga texten. 

Men för att nyansera lite
Miljöpartiet ska med den nya skrivningen verka för att all vinst ska återinvesteras i verksamheten och att kommersiella intressen ska motverkas. Det här ligger trots allt i linje med partistyrelsens ursprungliga förslag om att syftesparagrafen i bolagsordningen måste vara god kvalitet och inte vinst. Om det ska göras på ett annat sätt än den av partistyrelsen redan föreslagna hanteringen blir en fråga som hänger i luften. 

Skillnaden mellan förslaget om bolagssyftesparagraf och en visionstext i partiprogrammet handlar väl snarast om att det ena är ett verktyg för praktisk politik och det andra en målsättning att verka för.

Det behöver inte heller ses som ett underkännande av överenskommelsen som presenterades i veckan med S-M-C-Kd-Fp. Socialdemokraterna har i praktiken redan en hårdare linje i frågan än den som Miljöpartiet kom fram till i helgen, men ansåg sig ändå kunna komma överens om förändringar och regleringar för friskolorna framöver.

Det gäller alltså återigen att i det avseendet skilja på den långsiktiga visionen som partiprogrammet lägger fram och överenskommelser som görs här och nu. Jämförelsevis skulle nog de allra flesta Miljöpartister kunna tänka sig ett regeringssamarbete utan att samtliga punkter i programmet genomförs på en gång.

Vilka konsekvenser får då beslutet?
Det är självklart så att diskussionerna från kongressen kommer att påverka, även om jag nog tror att det är i begränsad omfattning. Utifrån perspektivet att vi skulle närma oss S och V i frågan om välfärdens organisering så skulle det väl på sin höjd betyda att vi nu i ett tidigt skede är tydliga med att inför kommande förhandlingar så är det miljö- och klimatfrågorna som är viktigast och inte privata och idéburna aktörer i välfärden.

Strategiskt riktigt?
Jag vet inte. Jag väljer istället att kort och gott avsluta mina reflektioner som ett intelligent språkrör en gång i tiden formulerade det: ”Kongressen är klok”.

Annonser

Ställ krav på politikerna i klimatfrågan

I helgen gjorde jag tillsammans med Jakop Dalunde och Göran Hådén ett inlägg i klimatdebatten på Newsmill.

Redan idag skördar klimatförändringar årligen hundratusentals människor värden över. Genom fler naturkatastrofer, försämrad tillgången till drickbart vatten och hastiga skillnader i de metrologiska förutsättningarna för jordbruk kommer detta tal att fortsätta öka.

Dem enda som i dagsläget är redo att ta de viktiga beslut som krävs för att möta ökade krav på utsläppsminskningar är gröna politiker. Klimatförändringar är inte längre bara något som kommer att ske, någon gång i framtiden, utan ett problem som vi måste ta tag i här och nu.

Gröna Studenter Stockholm anordnade tidigare ikväll ett möte om COP 15 där vi hade en intressant föreläsning av Sébastien Duyck om varför ett nytt klimatavtal behövs och vad som egentligen debatteras på toppmötet i Köpenhamn. På 350.org kan du också läsa mer om varför 350ppm är ett så viktigt tal för oss som är aktiva inom miljörörelsen. Det är den nivån av koldioxidhalt i atmosfären som man beräknar kommer att stabilisera en global genomsnittlig temperaturökning på bara 2 grader celsius.

Men även om vi gärna pratar om det internationella sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att förändring även är nödvändig på ett nationellt och inte minst ett lokalt plan. Sätt tryck på politikerna i ditt närområde att ta ställning i klimatfrågan!

Rekommenderad läsning: Jakop Dalunde uppdaterar oss om läget och hur den politiska situationen i USA har stora konsekvenser på de internationella förhandlingarna