En katastrofal start på onsdagen där kritiken mot arrangörerna haglade

Meeting has been suspended until further notice

Kritiken mot hur man har danskarna har hanterat COP15 haglar in nu under onsdagen. Connie Hedegaard avgick som ordförande för COP/CMP för att istället leda de informella förhandlingarna som kommer att vara mycket viktiga för hur allt utvecklar sig här i Köpenhamn. G77/Kina visar stort missnöje, observatörsdelegater blir utestängda och förväntningarna på Köpenhamn skruvas ner rejält.

Rent formellt kunde förhandlingarna återupptas under gårdagen efter kraftiga protester från flera utvecklingsländer då Kyotoprotokollet var hotat. Planen är nu ändå att utgå ifrån överenskommelsen i Bali och behålla samt utveckla Kyotoprotokollet, samtidigt som man parallellt förhandlar fram ett nytt avtal.

Vad det betyder är i stort sätt att flera utvecklingsländer inom G77 kommer att säkerställa att i-länderna inte försöker att få igenom ett avtal med syfte att greenwasha. Man håller därmed ett hårt grepp om i-länderna och räknar med att opinionen kommer att kräva resultat, om inte i Köpenhamn så allra senast i Mexiko nästa år.

Idag har läget förvärrats
– ”Vi kom hit med intentionen att nå ett ambitiöst klimatavtal men för det krävs en rättvis och öppen process, det har vi inte nu”, konstaterade Kinas delegat. Dessutom kritiserades att säkerhetsåtgärderna hade förhindrat förhandlare från att komma in på konferensområdet, både Indien och Brasilien protesterade högljutt.

Det kommer med största sannolikhet inte att bli ett juridiskt bindande avtal i Köpenhamn och världens ledare skjuter på det viset ännu en gång upp beslutet om hur man ska hantera klimatkrisen. Samtidigt smälter isen i Arktis och Antarktis men också landisen på Grönland. Alla ser det dock inte som en katastrof, för vissa är detta en möjlighet då där finns nya och stora oljefyndigheter som bara väntar på att plockas upp.

Idag skriver jag också på SvD’s debattsida om att Carlgren för svenskarna bakom ljuset när han talar om tvågradersmålet.

Jakop Dalunde skriver också idag på SVT debatt. Läsvärt!

Annonser

Helvetet måste vara väldigt likt Bella Center

Ambassadör Antonio Lima

Igår eftermiddag höll grundaren till 350.org, Bill McKibben gemensam presskonferens med AOSIS. Önationerna representerades av Antonio Lima, AOSIS vice ordförande och ambassadör för Cape Verde. Efter att media var klara fick jag också möjlighet att byta några ord med honom.

Under presskonferensen tackade man från AOSIS håll för stödet från NGOs och då i synnerhet samarbetet med 350.org. Antonio talade uppgivet och förtroligt om känslan av ensamhet över att representera små men mycket utsatta önationer i förhandlingarna.

– ”Vi är små nationer men vi kommer att drabbas värst och därför är det inte konstigt att vi hörs så mycket i diskussionerna. Man måste komma ihåg att de andra inte bryr sig om att vi riskerar att försvinna”, fortsätter han och berättar att den franska ambassadören tidigare har ifrågasatt deras berättigande genom att i förhandlingarna fråga ”Vad det spelar för roll om ni går under?”.

– ”Då känner man sig ensam”, konstaterade ambassadören.

Konferenslokalerna är genomgående hektiska och överallt är det människor som skyndar sig fram och tillbaka. Som en delegat från G77/Kina konstaterade tidigare i veckan: ”Helvetet måste vara väldigt likt Bella Center”. Då är det alltid trevligt när man får chans att prata med delegaterna från olika länder och i synnerhet uttrycka sitt stöd till de länder vars position man sympatiserar med i förhandlingarna.

Från flera håll har jag sett tecken på att man vill tona ner att det skulle vara någon som helst konflikt mellan utvecklingsländerna, presskonferensen tidigare under dagen visade också på ett budskap om enighet.

– ”Utvecklingsländerna är inte splittrade, AOSIS är en del av G77 och delar dess åsikter. Sedan är det klart att vi förhandlar och det är helt naturligt att olika åsikter är representerade. Så är det i alla diskussioner.”, konstaterade ambassadören när jag pratade med honom efter presskonferensen.

Faktum kvarstår dock att de har mycket arbete kvar framför sig, samtidigt ska man komma ihåg att EU och Umbrella (Annex 1 länder som inte är med i EU) också har stora förhandlingar inom sina grupper. Skillnaden är att utvecklingsländernas debatt sker mer i det öppna än för många andra. Detta beror på flera anledningar men en viktig faktor är att man helt enkelt inte har resurser att gå tillväga på något annat sätt. Samtidigt är transparens i debatten otroligt viktig för önationerna.

– ”Vi försöker inte att dupera förhandlingarna som vissa delegater, vi spelar med öppna kort men för oss handlar det här om överlevnad. Temperaturökningen får inte överstiga 1,5 grader annars riskerar vi att gå under.”, fortsatte ambassadören.

Jag passade på att uttrycka mitt fulla stöd till ambassadören och jag poängterade att vi ändå har sett flera framgångar under veckan, inte minst med de föreslagna kryphålen från Sverige, Finland och Österrikes sida som har blivit hårt kritiserade av NGOs och nu är uppe till seriös debatt. Vidare passade jag också på att understryka hur viktigt det var med fortsatt motstånd mot teknologiska koldioxidsänkor som en del av de flexibla mekanismerna, detta skulle verkligen ta bort resurser och fokus från det riktiga klimatarbetet. De små önationerna är de enda som på allvar sätter sig upp mot dess främsta företrädare, nämligen EU och OPEC-länderna med Sverige, Saudiarabien och Sudan i spetsen.

Som Bill McKibben för 350.org också konstaterade under presskonferensen, ”Världen har väntat på en hjälte i klimatförhandlingarna, nu ser vi att AOSIS är denna hjälte. Genom sin kamp här i Köpenhamn, företräder de alla oss som kämpar för ett rättvist, ambitiöst och juridiskt bindande avtal.”