Moderaterna är skitskraja

Nu kan det bli verklighet, den gröna skatteväxlingen kan fullbordas vid ett regeringsskifte. De av alliansen sänkta skatterna måste nu mötas av ökad skatt på miljöfarliga utsläpp, då främst vad avser CO2 och användandet av fossila bränslen inom energisektorn. Samtidigt är Moderaterna nu förtvivlade och spretar åt alla håll i sin politiska retorik då de smärtsamt bevittnar hur musten går ur Centerpartiet.

Moderaterna styr alliansen med en järnhand, alliansen som i dagsläget inte har någon miljöpolitik att prata om, med en misslyckad miljöminister och ett totalt ryggradslöst centerparti som inte ens de borgerliga väljarna har förtroende för i klimatfrågan.

Det är inte svårt att föreställa sig hur det hettar till i de borgerliga tankesmedjorna då man förtvivlat bevittnar hur deras gröntvättande försök i Centerpartiet har misslyckats fullständigt. Svenskarna går inte på den gubben och Centerpartiet är idag helt utmarginaliserade i svensk politik och inget annat än ett schablonparti. Hur reagerar Moderaterna? Man trycker upp gröna affischer.

Lite schizofrent vill man samtidigt tona ner miljöfrågan och spä på de retoriska fulknepen med ännu en variant på samma gamla visa som alltid. Man raljerar om Miljöpartiet som ett enfrågeparti som bara vill höja skatten i ett desperat försök att manipulera diskussionen. Men Moderaterna och Centerpartiet är inte ett alternativ för någon med grön ideologi nära hjärtat och Moderaterna kommer inte med vare sig alliansen eller Centerpartiet som täckmantel kunna dölja sina tillkortakommanden i miljöfrågan.

Centerpartiet bevisar vidare gånggång, på gång att alliansen aldrig kommer att ge någon trovärdighet alls när det kommer till att föra en hållbar miljöpolitik.

Jag kan förstå varför man försöker racka ner på Miljöpartiet, man är helt enkelt skitskraja i alliansen för våra framgångar i opinionsmätningarna och att vi idag för en pragmatisk politik som tilltalar det svenska folket.

För oss är det inget självändamål att vare sig sänka eller höja skatten och det är just detta som alliansen har så galet svårt att acceptera. Sedan har jag personligen inga problem att ta en diskussion om skatteförändringar som gynnar ett långsiktigt hållbart samhälle där miljö och natur respekteras och som leder till bättre och mer energieffektiva alternativ till de smutsiga bränslena. Det här gäller vare sig det handlar om att ge skattelättnader inom vissa sektorer eller höja skatten där det behövs, exempelvis för växthusgas- eller hälsofarliga utsläpp och miljöfarlig verksamhet.

På samma tema: Alliansfritt

Annonser

Därför motsätter sig moderaterna höghastighetstågen

För alla oss som har varit förundrade om Moderaternas bakåtsträvande hållning kring höghastighetstågen (Endast moderaterna motsätter sig /../) så förklarar Carl Grufman (m) “Avreglera före satsning på höghastighetståg” varför de motsätter sig utvecklingen. Som man kunde anta så är det i allra högsta grad ideologiskt och bygger i grund och botten på att regeringen ska hålla sig undan. Man ignorerar det faktum att det finns ett mervärde i ett välfungerande transportsystem som enbart staten kan räkna på.

Givetvis vill man dessutom inte förlora sina mer miljömedvetna väljare och menar samtidigt att företagen själva på något sätt ska inse värdet i att värna om en klimatsmart utveckling.

De nya banorna beräknas minska Sveriges koldioxidutsläpp med två miljoner ton årligen. Det är drygt tre procent av Sveriges totala utsläpp eller 0,07 promille av de utsläpp som görs globalt.” – Carl Grufman

Detta är alltså kritiken mot själva satsningen, där man menar att pengar bör satsas på andra områden som skulle gagna miljön bättre. Trots det vill jag ändå påpeka att en minskning på tre procent av Sveriges totala utsläpp till en början faktiskt är ett ordentlig steg i rätt riktning.

Sedan tror jag att analysen underskattar hela den effekt som en sådan här satsning skulle ha, såväl klimatmässigt som ekonomiskt. I synnerhet då vi nu ser stigande oljepriser och måste börja satsa för framtiden. Tågtransporten kommer definitivt att bli viktigare för varje år som går.

Mer än ett miljöprojekt
Men Annika Hirvonen (mp) svarar på hans inlägg med “Nu är det är dags att satsa klimatsmart”. Hon pekar på att Carl missar mycket i sin analys, i synnerhet om man ser till klimatvinster där tåget kommer att bli mer attraktivt än flyget. Sedan har Borås Tidning skrivit förnuftigt där man nämner de vinster tåg ger i form av en flexiblare marknad genom ökade arbetsmöjligheter.

Man måste komma ihåg att detta är något som stat och regering kan värdera så otroligt mycket högre än enskilda företag, dessutom något som Carl inte heller väljer att räkna med i sin kalkyl.

Andra bloggar om detta: Maria Ferm, Jakop Dalunde och Heiti Ernits